HEERSCHAP DRAINAGE IN HET DIEPE

Voor het toepassen drainage als bemaling of broneering hebben wij een diepgraver met een werkbereik van 2,5 tot 7 meter. Deze machine kan voorzien worden van een trechter voor het aanbrengen van zand of grind op de drainage.

Hoewel dit meestal wordt toegepast als tijdelijke bemaling van rioolsleuf of bouwkuip kunnen wij ook een permanente bron aanbrengen voor bijvoorbeeld het bewateren van landbouwgrond.