Sleufloos

Voor het draineren van uw (landbouw)grond beschikken wij over twee sleufloze machines. Deze machines zijn uitgerust met een lasersysteem en GPS voor de diepteregeling en een GPS-systeem voor de rijrichting.  De aangebrachte drainage kan door dit GPS-systeem ook in kaart worden gebracht voor het vastleggen van de locatie van het drainagesysteem.

Graag adviseren wij u of uw land geschikt is voor deze sleufloze techniek of dat er met een kettinggraver een beter resultaat behaald kan worden.