Om efficiënt met water om te gaan wordt er steeds meer gebruik gemaakt van een drainagesysteem waarbij het peil regelbaar is.

Deze peilgestuurde drainage kunnen wij aanbrengen aanbrengen met eenvoudige mechanische bediening, tot aan een volledig geautomatiseerd systeem met smartphone bediening.